Tạo Website bán hàng tự động

Để bán hàng hiệu quả FuniMart cung cấp công cụ tạo Website bán hàng tự động để giúp bạn chốt đơn tốt hơn hoặc mời khách cũ tiếp tục mua hàng cho bạn

Bước 1: Truy cập trang tạo Website bán hàng tại mục Công cụ bán hàng hiệu quả / Tuỳ chỉnh Website bán hàng

Tính năng tạo Website bán hàng này là một trong những công cụ miễn phí FuniMart cung cấp cho Cộng tác viên, DropShip-er. Hệ thống mặc định sẽ lấy các sản phẩm trong danh mục sản phẩm trên hệ thống

Bước 2: Cấu hình loại giao diện

Chọn giao diện trang chủ và trang sản phẩm thông qua hình ảnh.

Tuỳ chọn giao diện trang cửa hàng (danh sách các sản phẩm sẽ được hiển thị) và trang blog

Bước 3: Cấu hình thông số SEO

  • Tiêu đề SEO website: tiêu đề sẽ hiển thị trên tab trình duyệt và nội dung sẽ hiển thị khi bạn chia sẽ lên các trang mạng xã hội

  • Mô tả SEO Website: Nội dung mô tả website

  • Hình ảnh SEO Website: Hình ảnh hiển thị của Web khi chia sẽ cho khách hàng trên các mạng xã hội.

Để dễ hình dung bạn có thể tham khảo hình bên dưới, nội dung khi up link web lên Facebook.

  • (1): Tiêu đề SEO Website

  • (2): Mô tả SEO Website

  • (3): Hình ảnh SEO

  • Đường dẫn Website: là đường dẫn truy cập có dạng miễn phí: ten-truy-cap.funiweb.info (vd: melaso1.funiweb.info)

  • Loại đơn hàng mặc định: Khi khách hàng đặt đơn trên Web, hệ thống sẽ ghi nhận đơn dưới dạng đơn Cộng tác viên hoặc đơn DropShip. (Phân biệt 2 loại đơn tại đây)

  • Facebook Link, Shopee link, Instagram link: Đường dẫn đến trang dưới chân trang

Bước 4: Cấu hình Banner Website, dịch vụ

Banner website: là tập hợp các hình ảnh hiển thị đầu tiên khi khách truy cập (hình bên dưới - 1)

Dịch vụ: danh sách các cam kết từ Shop mang lại

Bước 5: Nhấn lưu

Last updated