Hướng dẫn đồng bộ sản phẩm lên sàn

Sau khi đã có sản phẩm, giờ chúng ta đồng bộ nào

Để sản phẩm của Nhà cung cấp được công bố lên Funi Marketplace, Nhà cung cấp cần đồng bộ sản phẩm lên sàn Funi

Bước 1: Chọn danh sách các sản phẩm

Click chọn các sản phẩm bạn muốn đồng bộ, chọn đồng bộ ngay

Bước 2: Chọn lựa danh mục phù hợp với sản phẩm đã chọn

Bước 3: Chờ Funi phê duyệt

LƯU Ý: Các sản phẩm sau khi được duyệt thành công chỉ được điều chỉnh giá và các nội dung liên quan, các biến thể sản phẩm sẽ không được điều chỉnh

pageHướng dẫn Nhà cung cấp cập nhật giá sản phẩm

Last updated