Hướng dẫn tích hợp đơn vị vận chuyển

Đơn vị vận chuyển có vai trò rất quan trọng trong việc kinh doanh online. Khi hợp tác với những đơn vị vận chuyển lớn và uy tín sẽ giúp cho bạn yên tâm hơn trong quá trình vận chuyển sản phẩm, tạo được lòng tin nơi người tiêu dùng

Hôm nay FuniMart xin hướng dẫn cho các NCC cách tích hợp các đơn vị vận chuyển với cửa hàng của mình

Bước 1: Đăng nhập -> Dashboard

Bước 2: Trên giao diện Dashboard chọn nút Cấu hình vận chuyển (màu vàng)

Bước 3: Danh sách các đơn vị vận chuyển có sẵn trong FuniMart sẽ xuất hiện. Chọn đơn vị mà bạn muốn tích hợp và nhấn Liên kết bây giờ

Bước 4: Điền các thông tin cần thiết và nhấn Liên kết bây giờ

Lưu ý: Đối với hai đơn vị là Giao hàng nhanh và Giao hàng tiết kiệm. Bạn phải nhập mã API Token để tiến hàng liên kết

Cách lấy mã API Token liên kết các đơn vị vận chuyển:

Tích hợp Giao hàng nhanhTích hợp Giao hàng tiết kiệm

Chúc bạn thành công!

Last updated