Hướng dẫn tạo phiếu nhập kho cho NCC

NCC nên tạo phiếu nhập kho để quản lý hàng hoá trong kho

Bước 1: Vào dữ liệu chủ, chọn phiếu kho

Bước 2: Tạo phiếu nhập kho

Bước 3: Nhập các thông tin cần thiết

  • Phương thức thanh toán: Tiền mặt, chuyển khoản, thanh toán khi nhận hàng

  • Tên cửa hàng, kho

  • Chọn loại sản phẩm

  • Nhập số lượng, định mức tối thiểu

  • Tạo nhà cung cấp

  • Chọn Tạo và duyệt

Bước 4: Chọn phiếu nhập kho vừa tạo

Bước 5.1: Xác nhận nhập hàng

Đơn hàng đã nhập thành công và NCC có thể quản lý sản phẩm trong kho theo hướng dẫn dưới đây:

pageHướng dẫn quản lý tồn kho

Bước 5.2: Xác nhận thanh toán

  • Vào chọn phiếu nhập kho mà NCC chưa thanh toán

  • Chọn xác nhận thanh toán

  • Nhập các thông tin cần thiết

  • Lưu ý, số tiền có thể điều chỉnh để phù hợp với các phí thu thêm như tiền ship,...

Sau khi đã xác nhận phiếu thanh toán bạn có thể quản lý các hoá đơn qua phiếu chi, sổ quỹ

pageQuản lý tài chính

Last updated