Liên kết với Sendo để đăng sản phẩm nhanh

Bước 1: Đăng nhập tài khoản Sendo

Bạn truy cập đường dẫn https://ban.sendo.vn/ đăng nhập vào Sendo

Bước 2: Chọn chức năng kết nối API

Tại trang quản lý bạn chọn Góc thông tin / Kết nối API hoặc truy cập trực tiếp https://ban.sendo.vn/cau-hinh/api

Bước 3: Nhập thông tin

Bạn nhấn chọn tất cả các lựa chọn. Tại ô đường dẫn nhập dữ liệu điền vào https://production-apis.funipos.net/ và nhấn lưu. Sau đó Sendo sẽ hiển thị mã Shop và mã bảo mật

Bước 4: Truy cập tính năng liên kết

Bạn chọn liên kết bên thứ 3

Bước 5: Chọn liên kết với Sendo và điền Mã Shop, Mã bảo mật đã có được ở bước 3

Như vậy bạn đã liên kết với Sendo thành công

Last updated