Quản lý tin nhắn Facebook

Bước 1: CTV phải liên kết với Facebook

pageLiên kết với Facebook để đăng sản phẩm nhanh

Bước 2: Chọn mục Social Media -> Chọn Chat

Bước 3: Bắt đầu nhắn tin chăm sóc khách hàng

Góc trên cùng bên trái có nút để chọn danh sách fanpage mà CTV muốn quản lý tin nhắn. Với chức năng này CTV có thể quản lý nhiều fanpage cùng một lúc.

Bước 4: Quản lý tin nhắn với uni nào

Last updated