Links
Comment on page

Hướng dẫn nhập kho từ ncc

Thay vì tạo đơn hàng dropshipping để thu được hoa hồng từ nhà cung cấp thì CTV có thể nhập hàng sỉ về kho để thu được lợi nhuận cao hơn.
Bước 1: Vào dữ liệu chủ, chọn phiếu kho
Bước 2: Chọn tạo phiếu nhập kho
Bước 3: Nhập thông tin để tạo phiếu nhập
Bước 4: Đơn hàng đã được tạo