Links
Comment on page

Xem giá sỉ - lẻ từ Nhà cung cấp

Bước 1: Chọn mục Sản phẩm và chọn một sản phẩm muốn xem
Bước 2: Tại màn hình chi tiết sản phẩm chọn mục Nhà cung cấp
Bước 3: Vậy là chúng ta đã có thể xem được giá nhập sỉ, lẻ từ NCC