Đăng nhanh sản phẩm lên Fanpage Facebook

Bước 1: Để đăng bài viết giới thiệu CTV cần lấy bài viết giới thiệu

pageXem danh sách bài viết giới thiệu sản phẩm

Bước 2: Ở nội dung chi tiết của bài viết chọn Up bài lên Facebook

Bước 3: Chọn biểu tượng Facebook(F) để đang bài lên Facebook theo Fanpage

Bước 4: Tải lại trang web để xem cập nhật và quản lý bài viết

Bước 5: Bài viết đã được cập nhật trên trang Facebook quản lý của CTV

Chúc bạn thành công!!

Last updated