Tích hợp Giao hàng nhanh

Sau đây là cách để các bạn lấy mã token giao hàng của Giao hàng nhanh

Bước 1: Đăng ký tài khoản của Giao hàng nhanh

  • Đăng ký tài khoản và thiết lập các thông tin trên https://5sao.ghn.vn. Xem hướng dẫn thiết lập và quản lý thông tin tài khoản Giao hàng nhanh Tại đây

  • Cài đặt cấu hình vận chuyển trong phần quản trị website của bạn

Sau khi hoàn tất các bước đăng ký thông tin trên Giaohangnhanh, bạn cần cài đặt cấu hình vận chuyển trong phần quản trị website của bạn.

Bước 2: Đăng nhập

Nhập các thông tin tài khoản và nhấn nút ĐĂNG NHẬP

Bước 3: Lấy mã token

  • Chọn Hiển thị để xem thông tin Token

  • Sử dụng Token tài khoản để gọi API

  • Thiết lập thông tin webhooks (bỏ qua nếu không cần)

Tại đây bạn có thể sao chép mã token (API key - Token) để đồng bộ Giao hàng nhanh vào cửa hàng của mình trên FuniMart

Chúc bạn thành công!

Last updated