Links
Comment on page

Hướng dẫn nạp tiền vào tài khoản cho CTV

Bước 1: Sau khi đăng nhập vào giao diện quản lý cửa hàng, nhấn vào hình đại diện và chọn mục hoá đơn.
Bước 2: tại giao diện quản lý hoá đơn chọn mục nạp thêm.
Bước 3: CTV Có thể nạp tiền bằng một trong hai hình thức sau:
  • Nạp bằng cổng thanh toán
    • Chọn nạp bằng cổng thanh toán
    • Nhập thông tin họ tên và hình thức thanh toán
    • Nhập thông tin thanh toán và xác nhận
  • Nạp bằng chuyển khoản ngân hàng
Chúc bạn thành công!