Liên kết với Zalo Shop để đăng sản phẩm

Bước 1: Tại màn hình chính, chọn Liên kết

Bước 2: Ở phần Liên kết với bên thứ ba, chọn tất cả chọn Liên kết bây giờ để liên kết với Zalo

Bước 3: Hệ thống sẽ tự động đưa bạn qua trang Zalo. Để đăng nhập và chọn Shop

Bước 4: Nhấn nút Cho phép để liên kết

Bước 5: Chọn thông tin cửa hàng đồng bộ và liên kết bây giờ

Chúc mừng bạn đã liên kết Zalo Shop với FuniMart thành công

Last updated