Liên kết với Facebook để đăng sản phẩm nhanh

Bước 1: tại màn hình chính, chọn Liên kết

Bước 2: Ở phần Liên kết với bên thứ ba, chọn xu hướng chọn Liên kết bây giờ để liên kết với Facebook

Bước 3: Chọn tiếp tục dưới tên của bạn

Bước 4: Chọn cửa hàng và liên kết bây giờ

Chúc mừng bạn, bạn đã liên kết thành công với Facebook. Cùng tìm hiểu cách đăng sản phẩm lên Facebook

pageĐăng nhanh sản phẩm lên Fanpage Facebook

Chúc bạn thành công!!

Last updated