Hướng dẫn Nhà cung cấp cập nhật giá sản phẩm

Các bước để cập nhật giá sỉ-CTV, giá lẻ-CTV, giá đề xuất bán

Bước 1: Vào sản phẩm, chọn sản phẩm bạn muốn thay đổi giá

Bước 2: Chọn cập nhật giá và trạng thái

Bước 3: Nhập thông tin giá Nhà cung cấp muốn thay đổi

Bước 4: Lưu

Chúc bạn thành công!

Last updated