Tích hợp Giao hàng tiết kiệm

Sau đây là cách để các bạn lấy mã token giao hàng của Giao hàng tiết kiệm (GHTK)

Bước 1: Đăng nhập vào GHTK tại https://khachhang.giaohangtietkiem.vn/khach-hang/dang_nhap. Nếu bạn chưa có tài khoản GHTK, bạn sẽ phải đăng ký tài khoản trước.

Bước 2: Truy cập vào trang thông tin cá nhân tại https://khachhang.giaohangtietkiem.vn/khach-hang/thong-tin-ca-nhan. Tại đây bạn sẽ thấy API Token Key của bạn.

Tại đây bạn có thể sao chép mã token (API Token Key) để đồng bộ Giao hàng nhanh vào cửa hàng của mình trên FuniMart

Chúc bạn thành công!

Last updated