Tính năng hỗ trợ bán hàng
Quy trình bán hàng

Bước 1: Đăng ký tài khoản

Bước 2: Marketing, đăng sản phẩm

Bước 3: Nhận đơn

Dành cho DropShip

Dành cho Cộng tác viên

Bước 4: Tổng kết doanh số

Bạn theo dõi, tổng kết lại đơn hàng đã đi theo ngày, theo tuần, theo tháng để đưa ra những đánh giá, phương án bán hàng tiếp theo để đạt doanh số cao hơn. FuniMart sẽ tổng kết và chiết khấu doanh số bán hàng thêm cho bạn nếu đạt doanh số cao khi bán hàng
Copy link
On this page
Bước 1: Đăng ký tài khoản
Bước 2: Marketing, đăng sản phẩm
Bước 3: Nhận đơn
Dành cho DropShip
Dành cho Cộng tác viên
Bước 4: Tổng kết doanh số