Hướng dẫn nhập hàng về kho khi đang tạo đơn hàng

Ngoài phương thức Dropshipping, FuniMart vẫn hỗ trợ bạn nhập hàng về kho của mình để kinh doanh truyền thống

Bước 1: Mở giao diện tạo đơn hàng

Đăng nhập -> Đơn hàng -> Tạo đơn hàng

Bước 2: Nhập thông tin cho đơn nhập hàng

Đầu tiên tại mục Chính sách giá chọn Giá bán sỉ và tại mục Loại đơn hàng chọn Đơn bình thường

Tìm kiếm và chọn sản phẩm cần nhập

Cuộn trang xuống phía dưới bạn sẽ thấy phần Nhập kho

Ở phần này sẽ hiện thị tất cả các mặt hàng mà bạn đã chọn phía trên

Chọn số lượng bạn muốn nhập, định mức nhập tối thiểu và chọn NCC để hoàn thành đơn. Sau đó nhấn Tạo và duyệt

Bước 3: Kiểm tra lại đơn hàng lần cuối và nhấn Xác nhận nhập hàng

Chúc bạn thành công!

Last updated