Links
Comment on page

Hướng dẫn nhập hàng về kho khi đang tạo đơn hàng

Ngoài phương thức Dropshipping, FuniMart vẫn hỗ trợ bạn nhập hàng về kho của mình để kinh doanh truyền thống

Bước 1: Mở giao diện tạo đơn hàng
Đăng nhập -> Đơn hàng -> Tạo đơn hàng
Bước 2: Nhập thông tin cho đơn nhập hàng
Đầu tiên tại mục Chính sách giá chọn Giá bán sỉ và tại mục Loại đơn hàng chọn Đơn bình thường
Tìm kiếm và chọn sản phẩm cần nhập
Cuộn trang xuống phía dưới bạn sẽ thấy phần Nhập kho
Ở phần này sẽ hiện thị tất cả các mặt hàng mà bạn đã chọn phía trên
Chọn số lượng bạn muốn nhập, định mức nhập tối thiểu và chọn NCC để hoàn thành đơn. Sau đó nhấn Tạo và duyệt
Bước 3: Kiểm tra lại đơn hàng lần cuối và nhấn Xác nhận nhập hàng
Chúc bạn thành công!