Hướng dẫn NCC quản lý tin nhắn Facebook

Bước 1: NCC phải liên kết với Facebook

pageHướng dẫn NCC liên kết với Facebook

Bước 2: Chọn mục Social Media->Chọn Chat

Bước 3: Góc trên cùng bên trái có nút để chọn danh sách fanpage mà NCC muốn quản lý tin nhắn. Với chức năng này NCC có thể quản lý nhiều fanpage cùng một lúc.

Bước 4: Quản lý tin nhắn với funi nào

Last updated