Links
Comment on page

Hướng dẫn NCC quản lý tin nhắn Facebook

Bước 1: NCC phải liên kết với Facebook
Bước 2: Chọn mục Social Media->Chọn Chat
Bước 3: Góc trên cùng bên trái có nút để chọn danh sách fanpage mà NCC muốn quản lý tin nhắn. Với chức năng này NCC có thể quản lý nhiều fanpage cùng một lúc.
Bước 4: Quản lý tin nhắn với funi nào