Biểu phí thành viên FuniMart

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và đảm bảo hệ thống hoạt động xuyên suốt, kể từ ngày 01/04/2021 FuniMart chính thức thu phí thành viên FuniMart như sau

Biểu phí thành viên

Đối với Nhà cung cấp

Đối với Cộng tác viên

Phí thành viên: 200.000 / tháng

Phí thành viên: 20.000 / tháng

Ưu đãi 3 tháng đầu tiên miễn phí dịch vụ

Ưu đãi 2 tháng đầu tiên miễn phí dịch vụ

Lý do tại sao thu phí

  1. FuniMart không thu phí giao dịch giữa các đơn hàng nên việc thu phí cố định hằng tháng sẽ giúp Cộng tác viên, Nhà cung cấp bán hàng hiệu quả hơn mà không lo phí phát sinh trên mỗi đơn hàng, giá sản phẩm cũng sẽ cạnh tranh hơn khi bán ở các kênh khác

  2. FuniMart có thêm nguồn kinh phí xây dựng nhiều chức năng mới giúp Cộng tác viên, Nhà cung cấp có đầy đủ công cụ bán hàng hiệu quả hơn như: tạo website tự động, bán hàng đa kênh các kênh tự động, v.v

Phí xử lý đơn trễ

Funi sẽ thu 50.000đ phí xử lý đơn trễ nếu trong 36h Nhà cung cấp không xử lý đơn nhưng không liên hệ trực tiếp cho Cộng tác viên nắm thông tin, tình hình xử lý đơn hàng và bị Cộng tác viên phản ánh về thời gian xử lý đơn của Nhà cung cấp

Last updated