Tính năng hỗ trợ bán hàng
Tạo đơn Cộng tác viên từ FuniMart
hướng dẫn ctv tạo đơn hàng dropship từ funimart nhanh

Bước 1: chuyển đến trang https://funimart.vn/ chọn đăng nhập ở phía trên cùng góc bên phải

Bước 2: Đăng nhập bằng tài khoản FuniMart đã tạo

  • Nếu chưa có tài khoản thì CTV có thể đăng kí theo hướng dẫn

Bước 3: Chọn cửa hàng

Bước 4: Chọn 1 sản phẩm

  • CTV cũng có thể tìm sản phẩm theo danh mục

Bước 5: Chọn số lượng và chọn Lấy hàng

Bước 6: Chọn xem giỏ hàng để điều chỉnh các mặt hàng muốn nhập hoặc chọn nhập hàng trực tiếp

Bước 7: Bắt đầu nhập hàng

Bước 8: Giao diện sẽ chuyển tới trang banhang.funimart.vn để tạo đơn.

Ở đây bạn phải nhập đầy đủ thông tin về khách hàng, chọn đơn vị vận chuyển để tạo đơn

LƯU Ý:Trước khi nhập thông tin của sản phẩm (bước 9) bạn có thể thay đổi giá bán bán cho khách hàng để phù hợp hơn

Nhấn vào nút hình bút chì để nhập giá mới

Nhập giá mới của sản phẩm

Bước 9: Chọn thông tin người mua

Bước 10: Nhập thông tin người mua và chọn khách hàng

Bước 11: Chọn đơn vị vận chuyển và xác nhận

Bước 12: Sau khi tạo và xác nhận thì bạn đã có thể vào hoá đơn để quản lý hoa hồng của mình rồi

Sau khi đơn hàng được giao thành công thì bạn đã có thể đối xoát tài khoản rồi
Chúc bạn thành công!!
Copy link
On this page
Bước 1: chuyển đến trang https://funimart.vn/ chọn đăng nhập ở phía trên cùng góc bên phải
Bước 2: Đăng nhập bằng tài khoản FuniMart đã tạo
Bước 3: Chọn cửa hàng
Bước 4: Chọn 1 sản phẩm
Bước 5: Chọn số lượng và chọn Lấy hàng
Bước 6: Chọn xem giỏ hàng để điều chỉnh các mặt hàng muốn nhập hoặc chọn nhập hàng trực tiếp
Bước 7: Bắt đầu nhập hàng
Bước 8: Giao diện sẽ chuyển tới trang banhang.funimart.vn để tạo đơn.
LƯU Ý:Trước khi nhập thông tin của sản phẩm (bước 9) bạn có thể thay đổi giá bán bán cho khách hàng để phù hợp hơn
Nhấn vào nút hình bút chì để nhập giá mới
Nhập giá mới của sản phẩm
Bước 9: Chọn thông tin người mua
Bước 10: Nhập thông tin người mua và chọn khách hàng
Bước 11: Chọn đơn vị vận chuyển và xác nhận
Bước 12: Sau khi tạo và xác nhận thì bạn đã có thể vào hoá đơn để quản lý hoa hồng của mình rồi