Links
Comment on page

Hướng dẫn NCC duyệt đơn dropship

NCC sẽ duyệt các đơn hàng mà ctv đã tạo
Bước 1: Vào mục đơn hàng, chọn đơn CTV
Bước 2: Chọn 1 đơn hàng để xét duyệt
  • Di chuyển chuột vào sản phẩm để xem số lượng tồn có đủ không, nếu không thì phải nhập kho
  • Nếu tiền hoa hồng không đủ chi cho CTV thì phải nạp thêm tiền vào tài khoản
Bước 3: Tạo và xác nhận đơn
  • Chọn xác nhận thêm 1 lần
  • Sau khi xác nhận đơn hàng thì tài khoản của bạn sẽ được trừ đi hoa hồng, xem tại hoá đơn
Bước 4: Chọn Gọi đơn vị giao hàng
Bước 5: Vậy là đơn hàng đã được đẩy qua bên vận chuyển rồi
Chúc bạn thành công!!