Hướng dẫn NCC duyệt đơn dropship

NCC sẽ duyệt các đơn hàng mà ctv đã tạo

Bước 1: Vào mục đơn hàng, chọn đơn CTV

Bước 2: Chọn 1 đơn hàng để xét duyệt

  • Di chuyển chuột vào sản phẩm để xem số lượng tồn có đủ không, nếu không thì phải nhập kho

pageHướng dẫn tạo phiếu nhập kho cho NCC
  • Nếu tiền hoa hồng không đủ chi cho CTV thì phải nạp thêm tiền vào tài khoản

pageHướng dẫn nạp tiền vào tài khoản cho NCC

Bước 3: Tạo và xác nhận đơn

  • Chọn xác nhận thêm 1 lần

  • Sau khi xác nhận đơn hàng thì tài khoản của bạn sẽ được trừ đi hoa hồng, xem tại hoá đơn

pageHướng dẫn đối xoát tài khoản cho CTV

Bước 4: Chọn Gọi đơn vị giao hàng

Bước 5: Vậy là đơn hàng đã được đẩy qua bên vận chuyển rồi

Chúc bạn thành công!!

Last updated