Đẩy sản phẩm qua Zalo

Bước 1: Vào danh sách sản phẩm chọn các sản phẩm muốn đẩy qua Zalo. Ở góc phải chọn liên kết với bên thứ ba

Bước 2: Ở danh sách kết nối sản phẩm. Chọn kết nối với Zalo

Bước 3: Chọn danh mục sản phẩm

Chúc mừng bạn đã liên kết với Zalo thành công

Last updated