Hướng dẫn quản lý thông tin & hoa hồng của CTV

Quản lý Cộng tác viên bán hàng là công việc mà bất cứ cửa hàng online lớn nào cũng phải quan tâm

Theo dõi hướng dẫn sau đây để nắm được cách quản lý CTV của mình trên FuniMart

Đầu tiên hãy Đăng nhập và Nhấn chọn mục Cộng tác viên bán hàng

Quản lý thông tin CTV cũ

Tại giao diện quản lý CTV, tìm và nhấp chọn vào CTV muốn xem thông tin

Tại đây bạn có thể xem mọi thứ về CTV đó bao gồm: thông tin liên lạc, các giao dịch gần đây, quản lý doanh số và hoa hồng của CTV đó,...

Tiền hoa hồng của CTV sẽ được tính theo công thức: (Giá CTV bán ra - giá CTV nhập hàng) x số lượng sản phẩm bán được.

Tùy theo định mức của bạn mà giá CTV nhập hàng mỗi sản phẩm của CTV sẽ khác nhau

Bạn có thể xem lại thông tin về định mức và giá của sản phẩm bằng cách:

Tại menu chính chọn Dữ liệu chủ -> Sản phẩm -> Sản phẩm

Cập nhật thêm CTV mới

Khi cần thêm vào những khách hàng mới bạn có thể làm theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Tại giao diện quản lý CTV, chọn mục đối tượng khách hàng tương ứng -> Nhấn chọn Tạo

Bước 2: Tại đây hãy điền Email của CTV đó và nhấn Lưu để kiểm tra và cập nhật các thông tin về CTV đó

Chúc bạn thành công!

Last updated