Hướng dẫn quản lý tồn kho

Quản lý tồn kho hằng ngày sẽ giúp bạn nắm bắt tình trạng, số lượng hàng hóa hiện có và chủ động được việc nhập thêm hay xả hàng kịp thời

Bước 1: Đăng nhập vào giao diện NCC của bạn

Bước 2: Ở menu bên tay trái chọn Dữ Liệu Chủ -> Kho -> Kho hàng

Bước 3: Chọn sản phẩm cần kiểm tra để xem thêm chi tiết và có những điều chỉnh nếu cần

Chúc bạn thành công!

Last updated